Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Nino Seafood

Contactgegevens:

Adres maatschappelijk zetel: Elisabethlaan 47A, 9400 Ninove
Telefoon: 054/32.60.25
E-mail: info@ninoseafood.be
Ondernemingsnummer: BE0886.351.455
RPR: Gent, afdeling dendermonde

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Webshop bestellingen

De koper dient elke levering onmiddellijk na ontvangst na te kijken zowel wat betreft kwaliteit, kwantiteit als gefactureerde prijs. Om ontvankelijk te zijn moeten de klachten betreffende de kwantiteit en de kwaliteit bij het in ontvangst nemen van de levering ingediend worden. Na het verstrijken van deze termijnen worden geen terugzendingen meer aanvaard. De goederen worden steeds vervoerd op het risico van de koper en dit van zodra de goederen de winkel verlaat en welke ook de wijze van verzending of de plaats van levering weze. Ingeval van beschadeging, vergissing of onvolledigheid der levering dient de bestemmeling de zending te weigeren of alle voorbehoud te laten gelden aan de vervoerder. Dienen de goederen afgeleverd te worden bij derden, dan gebeurt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de koper. 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Nino Seafood of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

Nino Seafood levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Nino Seafood de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Nino Seafood kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Nino Seafood geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
Nino Seafood kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Nino Seafood verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.

  • Gespecialiseerd in zeevruchtenschotels
  • 7/7 dagen bereikbaar
  • Meer dan 40 jaar ervaring