Gesloten op 1-2-3 november Donderdag 15 Augustus Gesloten Vis van de maand juni: Rog

Gesloten op 1-2-3 november

Op 1, 2 en 3 november zal onze winkel gesloten zijn. Ninoseafood

Donderdag 15 Augustus Gesloten

Beste klanten, Op feestdagen is onze winkel gesloten. Dus ook op donderdag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaart) zal onze winkel gesloten zijn. Ninoseafood

Vis van de maand juni: Rog

Deze maand is de rog de vis van de maand: heerlijk van smaak, zonder graten en snel klaar!

Privacy policy

naam onderneming hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is 
zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke 
informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van …………….(bv ons 
klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op 
verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten 
tot naam onderneming, adres, email adres. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien 
wel het geval vermelden aan wie).

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op 
inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt 
u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis 
de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te 
corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 
naam onderneming kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals 
browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs 
waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website 
permanent te optimaliseren voor de gebruikers.