Vis van de maand juni: Rog Zomertijd= tijd voor vis op de BBQ

Vis van de maand juni: Rog

Deze maand is de rog de vis van de maand: heerlijk van smaak, zonder graten en snel klaar!

Zomertijd= tijd voor vis op de BBQ

Vis op de BBQ: afwisselend, lekker en gezond

Disclaimer

Deze website is eigendom van ………………….
Contactgegevens:
Adres maatschappelijk zetel:
Telefoon:
E-mail: 
Ondernemingsnummer: BTW BE 0 … … …
De toezichthoudende autoriteit: (wanneer uw activiteit aan een vergunningsstelsel is onderworpen)

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende 
algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, 
teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan …………….. of 
rechthoudende derden.

Bepeperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of 
specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de 
gebruiker worden beschouwd.

Naam onderneming levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, 
nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter 
beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde 
informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning 
leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.
Naam onderneming kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade 
die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de 
beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, 
gewijzigd of aangevuld worden. Naam onderneming geeft geen garanties voor de goede werking van de 
website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke 
(on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou 
voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. 
Naam onderneming kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze 
aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid 
als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, 
beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of 
andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar 
verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete 
goedkeuring van de inhoud ervan. 
Naam onderneming verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere 
kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de 
kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het 
arrondissement ……………………… bevoegd.

Privacybeleid

naam onderneming hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is 
zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke 
informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van …………….(bv ons 
klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, …). De gebruiker kan zich, kosteloos en op 
verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten 
tot naam onderneming, adres, email adres. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien 
wel het geval vermelden aan wie).
Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op 
inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt 
u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis 
de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te 
corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

naam onderneming kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals 
browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs 
waar u naar de …-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de …-website 
permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit 
enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini 
bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. 
Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt 
wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg 
hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google 
Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden 
geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde 
informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door 
Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe 
u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere 
diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan 
derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie 
namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google 
beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen 
te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt 
benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie 
door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.